نگاهی به عملیات كربلای یك و آزادسازی مهران؛

جشن سه روزه درعراق برای تصرف مهران

جشن سه روزه درعراق برای تصرف مهران به گزارش کادو دونی هنوز جمله تاریخی صدام از بلندگوی رادیو بغداد شنیده می شد که مهران مهریه فاو است و گوینده رادیو ایران می اظهار داشت: پس ماهواره های جاسوسی کجا هستند تا سوختن تجهیزات عراق را در شهر مهران ببینند.خبرگزاری مهر - فرهنگ و اندیشه- زهرا زمانی: در سال ۱۳۶۵ گزارش ها نشان می داد که عراق بنا دارد تا به مهران حمله کند و همینطور هم شد. تلاش عراق برای تحت الشعاع قرار دادن پیروزی بزرگ ایران در عملیات والفجر ۸ (فاو)، اشغال مهران را به دنبال داشت. مهران از دست رفته بود، اما مدافعان همچنان برای توقف پیشروی عراق در ارتفاعات اطراف مهران می جنگیدند. اگر عراقی ها تمام ارتفاعات منطقه را نمی گرفتند، موقعیتشان در مهران صدمه پذیر بود و پس گرفتن مهران قدری آسان تر می شد. در دیگر سو هم عراقی ها جشن گرفته بودند و این طور توی بوق و کرنا می کردند که نیروهای طلایی صدام در عملیات" خون خواهی" قهرمانان مهران را فتح کردند. عراق بعد از اشغال منطقه، با تثبیت موقعیت خود به تحکیم و گسترش موانع و مواضع دفاعی مانند راه اندازی خاکریزها و کانال های ضد خودرو، ضدنفر، میدان های مین، سیم های خاردار، مواضع کمین، سنگرها و … در منطقه اشغالی پرداخته بود و برای دست یابی به پدافندی کارآمد، ضمن مسلح کردن زمین، اقداماتی کرد که نتیجه ی آن، تخریب گسترده ساختمان های مسکونی و تجاری شهر بود.
*فاو را تخلیه کنید تا مهران را بدهیم
سرباز عراقی در یکی از مصاحبه های خودش می گوید: هدف اصلی ما از اشغال مهران ایجاد روحیه در افراد و آماده کردن آنها برای آزادی فاو بود. رادیو با چنان آب و تابی خبر فتح مهران را پخش کرد که گویا تهران را فتح کرده ایم. صدام اعلام نمود: مهران مهریه فاو است و تا زمانی که ایران در فاو است ما هم محکم و استوار در مهران خواهیم ماند. حتی می گفتند که ایران از عقب نشینی ارتش عراق به مرزهای بین المللی سوءاستفاده کرده و این سزایش است. عقب نشینی ایران در فاو در مقابل عقب نشینی عراق از مهران خواهد بود در غیر این صورت مهران را در اشغال خود نگه می داریم. در عراق سه روز تعطیل عمومی اعلام نمودند و مردم جشن گرفتند. چند کشور عربی هم می گفتند ایران فاو را پس بدهد، مهران را پس بگیرد. صدام هم می اظهار داشت: ما نمی خواهیم ارتش عراق تنها از مرزهای عراق دفاع کند، بلکه می خواهیم ارتش عراق سپر امت عرب و شمشیر از نیام برکشیده ضد دشمنان باشد.
تصرف مهران دستاویزی مناسبی برای عراق بود تا از فشار روانی و حیثیتی وارد شده بر مردم و ارتش خود بکاهد. حفظ منطقه اشغال شده برای دشمن آنقدر مهم بود که ۲۰ گردان از یگان های با تجربه خویش را مأمور دفاع از منطقه اشغالی و ۲۲ گردان مجهز و آماده دیگر را برای احتیاط در حوالی بدره و زرباطیه مستقر کرد.

فرماندهی منطقه بر عهده لشکر ۱۷ زرهی ارتش عراق بود و یگان های مستقر در منطقه، مأموریت خویش را تحت امر این لشکر اجرا می کردند. این یگان ها، در شرق مهران و از جنوب تا شمال گسترش یافته بودند. عراق اعلام نمود درحال بازسازی نیروهایش برای حمله دیگری است و بچه های اطلاعات گزارش دادند عراق می خواهد به قصرشیرین حمله کند. اوضاع پیچیده ای بود.
*فرماندهان مردد میان فاو و مهران!
فرماندهان مانده بودند فکر فاو باشند یا مهران. جلسه های پیاپی و بحث های مختلفی انجام شد. محسن رضایی می اظهار داشت: هدف دشمن زمین گیر کردن توان تهاجمی ماست تا از عملیات سرنوشت ساز ما جلوگیری نماید. با این حمله ها هم زمان می گیرد هم موازنه سیاسی را در مقابل پیروزی های ما برقرار می کند. چیزی که مورد توافق مشترک بین ابرقدرت هاست این است که ایران نباید بر عراق پیروز شود و عراق نباید بر ایران پیروز شود…
صیاد شیرازی پیشنهاد می دهد سپاه را در دفاع شریک نماییم. دست کم سپاه در آن منطقه ای که قصد حمله دارد خودش دفاع را بر عهده بگیرد. عزیز جعفری هم در این گفت وگوها بر این نظر که: عراق فهمیده ما فقط سالی یک مرتبه حمله گسترده داریم. می خواهد تمرکز و سازماندهی ما را بر هم بزند. ما سه راه بیشتر نداریم ادامه حملات در فاو، عملیات محدود برای باز پس گرفتن مناطق اشغال شده و افزایش نیرو در مناطقی که دشمن می خواهد به آنها حمله کند. آقای شمخانی از دیگر فرماندهان هم بر این نظر بود که: عنصر منتظر در جنگ همیشه بازنده است چون میدان و شرایط جنگ را طرف مقابل برگزیده و به وی تحمیل می کند. این وضعیت، فرماندهان سپاه را برای باز پس گیری سریع مهران مصمم تر کرد؛ بخصوص که امام خمینی، بر لزوم این آزاد سازی تاکید داشت.
در حالی که یگان های اصلی سپاه، برای نبردی بزرگ در منطقه عمومی شلمچه آماده می شدند؛ تاکید امام و دستور آقای هاشمی رفسنجانی، فرآیند طراحی عملیات آزادی مهران را تسریع کرد و قرارگاه نجف سپاه، مأمور طراحی و اجرای عملیات آزاد سازی مهران شد.
بر اساس طرح مانور نهایی، عملیات در سه مرحله انجام می شد:
مرحله اول: تأمین تپه های قلاویزان ایران تا روستای سیدحسن.
مرحله دوم: تأمین جبال حمرین تا شیار میگ سوخته و تأمین روستاهای بهین بهروزان و هرمزآباد
و مرحله سوم: فتح خاکریز والفجر ۳ که از روستای فرخ آباد تا دامنه پایکوهی شمال قله ۲۲۳ قلاویزان امتداد داشت. در طرح نهایی، قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه، مأموریت و رزم قرارگاه را در سه مرحله به شرح زیر، تعیین کرد:
مرحله اول لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب با ۴ گردان از تپه ۲۶۵ تا تپه ۲۰۷ قلاویزان. لشکر ۲۵ کربلا با ۵ گردان از راست لشکر ۱۷ در تپه ۲۰۷ تا دامنه های شمالی قلاویزان. لشکر ۴۱ ثارالله با ۴ گردان از راست لشکر ۲۵ در شیب های شمالی تا شیار آبشور. لشکر ۲۷ محمد رسول الله با ۷ گردان از راست لشکر ۴۱ در شیار آبشور تا حاشیه دهلران- مهران. لشکر ۱۰ سیدالشهدا با ۶ گردان از جاده دهلران- مهران تا ساحل مسیر گاوی. مرحله دوم و سوم هم یگان هایی که در مرحله اول، به منزله احتیاط قرارگاه به شمار می آمدند. با حفظ آمادگی، باید در مرحله دوم و سوم نبرد، به اجرای مأموریت می پرداختند. این یگان ها عبارت بودند از لشکر ۵ نصر با ۴ گردان، تیپ امام حسن با ۵ گردان و تیپ ۲۱ امام رضا با ۴ گردان.
عملیات کربلای ۱ در ساعت ۲۳: ۳۰ روز ۹ تیر ۱۳۶۵ با رمز یا اباالفضل العباس ادرکنی آغاز و عراقی ها از ضربه غافلگیر کننده بچه های لشکر ۱۷ در قلب دفاعی شأن گیج شدند. عملیات کاملاً موفق جلو می رفت و در بعضی محورها جنگ سخت تر شده بود. روز دوم عملیات، مهران آزاد شد و در نهایت روز ۱۹ تیر با موفقیت به پایان رسید. عملیات کربلای یک در دو محور اصلی و فرعی اجرا شد. محور اصلی عملیات در امتداد جاده دهلران- مهران و در حد فاصل قلاویزان تا رودخانه گاوی با ۳۴ گردان پیاده، ۹ گردان ادوات و ۲ گردان زرهی اجرا شد. محور فرعی عملیات در امتداد جاده ایلام- مهران و در حد فاصل باغ کشاورزی تا رودخانه گاوی با یگان هایی از تیپ ۴ اجرا و سپس از روز دوم عملیات، یگان های محور فرعی بعنوان پشتیبانی محور اصلی، مبادرت به تک کردند.
بر اساس طرح، قرار بود عملیات در سه مرحله اجرا شود؛ اما با دست یابی به موفقیت سریع در هر سه مرحله، عملیات به پنج مرحله افزایش یافت و با دستاوردی بیشتر از آنچه در طراحی عملیات پیشبینی شده بود، موفقیتی دیگر در تاریخ جنگ تحمیلی رقم خورد. آزادی مهران خستگی را از تن رزمنده ها بیرون برد. ایرانیان تمام برنامه های فرماندهی عراق را از بین بردند. فرمانده عراقی می اظهار داشت: ما آمدیم خودمان را پیدا نماییم، دیدیم ایرانیان جای ما را در مهران گرفته اند. پرچم ایران در حالی بر فراز مهران افراشته شد که هنوز جمله تاریخی صدام از بلندگوی رادیو بغداد شنیده می شد که مهران مهریه فاو است و گوینده رادیو ایران می اظهار داشت: پس ماهواره های جاسوسی ابرقدرت ها کجا هستند تا سوختن تجهیزات عراق را در شهر مهران ببینند؟!


منبع:

1400/04/09
19:00:00
5.0 / 5
234
تگهای خبر: جشن , رمان , طراحی , فرهنگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵
کادو

كادو دونی

فروش انواع کادو

kadodooni.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كادو دونی محفوظ است