جمهوری اسلامی مظلوم است و باید از آن حمایت كرد

لزوم معرفی مبانی نظام اسلامی ایران از دیدگاه متفكر الجزایری

لزوم معرفی مبانی نظام اسلامی ایران از دیدگاه متفكر الجزایری به گزارش كادو دونی بولحیه درباره چرایی تالیف تازه ترین كتاب خود نوشته است كه جمهوری اسلامی ایران به علت هجمه های بسیار در جایگاه مظلوم قرار گرفته و تكلیف شرعی ایجاب می كند تا مبانی آن به جهانیان شناسانده شود.به گزارش كادو دونی به نقل از مهر، نورالدین بولحیه استاد دانشگاه شهر باتنه در الجزایر، تابحال كتاب ها و پژوهش های مهمی را در پشتیبانی از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر نموده است. «ایران، دین و تمدن» یكی از مهم ترین كتاب های اوست كه در آن به تحلیل نقش ایرانی ها در درخشش تمدن اسلامی و همینطور نقش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت های استكباری جهان پرداخته است.
دیگر كتاب مهم او «ایران؛ نظام و قیم» یا «ایران نظام حكومتی و ارزش ها» نام دارد كه در آن به قرائتی واقع گرا از نظام حكومتی ایران و مبانی ارزشی آن پرداخته است. این كتاب را مؤسسه العرفان و الثقافه الاسلامیه الجزایر در ۴۱۴ صفحه منتشر نموده است.
در مقدمه این كتاب آمده است: «كسی كه بخواهد ایران، یا پروژه تمدنی نوین آنرا بشناسد، نمی تواند نسبت به نظام حكومتی ای كه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی نزدیك به چهل سال بر آن تكیه زده، بی تفاوت باشد و آنرا نادیده بگیرد. چونكه تمامی هجمه های سیاسی، نظامی، تبلیغاتی و دینی كه تاكنون متوجه ایران شده، همه به خاطر نظامی است كه رهبران انقلاب مؤسس آن بوده اند و مردم ایران هم آنرا پذیرفته و از طریق های گوناگون رضایت خویش را نسبت به آن ابراز كرده اند.
این نظام از جهات مختلف، بی همتا است چونكه نه نظامی دینی محض است و نه نظامی به صورت كامل سكولار و دموكراتیك، بلكه نظامی است تركیب یافته از هر دو كه دارای خصوصیت هایی است كه باید بگونه ای دقیق، واقع گرایانه و آرام، به دور از كینه توزی و مجادله مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.»
نویسنده بنا به همین دلایلی كه نوشته، كوشیده است تا در این كتاب اسرار و مبانی فكری ای را كه نظام ایران بر آن استوار است، شناسایی كرده و هم ابزارهایی را كه برای تحقق مبانی تئوریك خود در زمینه واقعیت ها به كار گرفته، معرفی نماید.
منابع نویسنده برای پیگیری این نظام تئوریك نوشته های رهبران انقلاب و سخنرانی های آنها بوده است كه همچون آنها می توان به آثار و كتاب های امام خمینی (ره)، آیت الله العظمی خامنه ای، شهید مطهری و دیگران است. بجز این موارد نویسنده مواضع نهادهای مختلف ایرانی را هم مورد مطالعه قرار داده است. نویسنده همینطور به منابع و كتاب های دشمنان نظام ایران هم رجوع و مواضع آنها را تحلیل كرده است.
كسی كه بخواهد ایران، یا پروژه تمدنی نوین آنرا بشناسد، نمی تواند نسبت به نظام حكومتی ای كه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی نزدیك به چهل سال بر آن تكیه زده، بی تفاوت باشد و آنرا نادیده بگیرد اما دلایلی كه سبب شده تا نویسنده در جهت معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید، خود در مقدمه به این شرح بیان كرده است:
نخست: این نظام از آغاز پیروزی آماج حمله ها و سیاه نمایی های بسیار بزرگی بوده است. آن هم نه فقط از جانب آمریكا و اسرائیل، بلكه از جانب خیلی از مسلمانانی كه سیاستمداران، تبلیغات چی ها و رجال دینی آنها به لكه دار كردن چهره، شیطانی نشان دادن و نسبت دادن انواع تهمت ها به آن پرداختند. بنابراین وظیفه هر جستجوگر صادق آن است كه راه انصاف پیش گیرد، نه اینكه از آن حمایت عاطفی كند، چونكه این نظام نیازی به اینگونه حمایت ها ندارد، بلكه تنها از رهگذر منابعی كه این انقلاب بر آن استوار شده و نتایج و برون دادهایی كه در عالم واقع از خود بر جای گذاشته به توصیفی دقیق، علمی، بی طرفانه و واقعی از آن بپردازد.
دوم: این نظام از هر جهت منفرد و منحصر به فرد است، از مبانی فلسفی كه بر آن بنا شده تا نهادهایی كه در آن شكل گرفته است. به همین خاطر تجربه منحصر به فردی است كه هر خردمندی نسبت به اطلاع یافتن از آن، بهره بردن از مزایای آن و پرهیز از عیوب آن علاقه نشان می دهد، به همین سبب بررسی بی طرفانه آن بسیار مهم می باشد تا در دام توطئه گرانه كسانی كه هدفی جز سیاه نمایی حقایق و معرفی پدیده ها بگونه ای نامناسب با واقعیت ها ندارند، نیفتیم.
سوم: این نظام، زیر مجموعه ای از نمونه های اسلام سیاسی است. نمونه هایی كه به شكل های مختلف در طول تاریخ ظهور و بروز یافته و خیلی از آنها به دلیل خطاهایی كه در آن صورت گرفته، با عكس العمل های منفی روبه رو شده است.

به همین خاطر بررسی این نمونه هم عرض نمونه های دیگری كه شاید بهتر بتواند نظام حكومتی اسلام را نمایندگی كند، یا بالعكس. انسان مؤمن كسی است كه پیش از مطالعه نزدیك واقعیت ها و پرسش از صاحبان آن و نه دشمنانش، نسبت به آن و بر ضد آن قضاوت نمی نماید.
چهارم: این نظام با وجود جنگ های بسیاری كه بر ضدش به پا شده، همچنان پایدار می باشد، بلكه مشاهده می نماییم كه روزبه روز توانمندتر شده و از مرحله دولتی در كنار سایر دولت ها به محوری استوار تبدیل گشته كه اسرائیل، آمریكا و تمام دولت هایی كه بر محور آنها می گردند، از آن می ترسند و حساب می برند. این استواری و پابرجایی می طلبد تا راز و رمز این پایداری و ثبات را علیرغم این همه زلزله هایی كه اطراف آنرا فراگرفته اند، با خبر شده اطلاع كافی به دست آوریم.
تكلیف شرعی بر ما حكم می كند كه حقایق را توضیح دهیم تا شبهه ها برطرف و توهمات مرتفع شود. یاری مظلوم واجبی شرعی است و كسی كه در مقابل ظلم و ستم ساكت بنشیند شیطانی اخرس است
پنجم: خیلی از خطاهایی كه سیاستمداران، اصحاب جراید و علمای دین، در فهم و شناخت مواضع رسمی ایران به آن گرفتار می شوند، ناشی از نشناختن مبانی فلسفی و دینی ای است كه نظام حكومتی ایران بر آن مبتنی است. به همین سبب بحث در این موضوع، اقدامی پیشگیرانه برای دوری از این اشتباهات است. مواضع سیاسی هر دولتی كه برای خود احترام قایل است، همیشه تابع مبانی نظری بنیادین آن دولت می باشد.
كتاب هفت فصل دارد كه عناوین سرفصل ها و توضیح مختصری درباره آنها به شرح زیر است:
نخست «ولایت فقیه و حكومت الهی»: در این فصل به مبانی حكومتداری در جمهوری اسلامی ایران كه اصطلاح ولایت فقیه برای آن به كار می رود، پرداخته شده است. به تحلیل نویسنده این نوع حكومت بر اصل حاكمیت الهی استوار است كه خداوند متعال بیان فرموده است ان الحكم الا لله (سوره مباركه انعام ۵۷) و در ضمن این مطلب ادله بنیانگذاران این نظام در مواجهه با مخالفان را توضیح داده است.
دوم «ولایت فقیه و ارزش های جمهوری»: در این فصل هم به ابزارهایی پرداخته شده كه مردم با بهره مندی از آن اراده و موضعشان را بیان می كنند. این ابزارها سبب می شود جنبه های منفی حكومت دینی از نوع كلیسایی آنكه چهره دین را آلوده كردند، یا بعضی از نظام های استبدادی در تاریخ اسلامی، گریبان جمهوری اسلامی را نگیرد.
سوم «ولایت فقیه و آزادی ضابطه مند»: در این فصل به آزادی بعنوان ارزشی از ارزش های بزرگ كه ملت ایران در راه آن مبارزه كرد تا از قید و بند طاغوت ها و مستبدان رهایی یافته، حق خویش را از غاصبان پس گرفته و زندگی اجتماعی خویش را به دور از فشارها سپری كند، پرداخته شده است. نویسنده به تفصیل میزان آزادی را كه ایرانی ها علیرغم شایعات مغرضانه زیر سایه ولایت فقیه از آن برخوردارند؛ شرح داده است. همینطور از محدودیت هایی یاد شده كه آزادی ها به خاطر پاسداری از آرامش و ارزش های اجتماعی و هویت دینی ملت ایران، بدان مقیدند.
چهارم «ولایت فقیه و برادری انسانی»: نویسنده در این فصل به اهتمام نظام اسلامی و ایرانی نسبت به اصل برادری، در داخل كشور در میان اقوام، ادیان و مذاهب مختلف و در خارج از ایران با تمامی ملت های جهان بخصوص مستضعفان پرداخته است.
پنجم «ولایت فقیه و مساوات عادلانه»: نویسنده در این فصل به ارزش «مساوات» بعنوان یكی از ارزش هایی اشاره كرده كه همه شهروندان را، بدون هیچگونه تفاوت حقوق و تكالیف در یك سطح قرار می دهد؛ مگر آنجاكه عدالت گونه ای دیگر حكم كند.
ششم «ولایت فقیه و ارزش های تربیتی»: در این فصل به اهتمام نظام اسلامی ایران به ارزش های تربیتی در تمامی انواع و زمینه ها پرداخته شده است. چونكه هدف این نظام تنها بر آوردن نیازهای مادی مردم نیست، بلكه برتر از آن، سازندگی انسان و تحقق تقوای اجتماعی مورد نظر است.
هفتم «ولایت فقیه و ارزش های تمدنی»: نویسنده در این فصل اهتمام نظام اسلامی ایران به فراخواندن مردم جهت برگزاری تمدن اسلامی نوین مبتنی بر ارزش های اسلامی و منابع دینی را مورد بررسی قرار داده است. در این دیدگاه در كنار منابع دینی و ارزش های اسلامی، دستاوردهای مادی بشری مورد غفلت قرار نمی گیرد بلكه تلاش می شود تا بین این دو، نوعی تركیب برقرار و در نتیجه آن یك پرش تمدنی ایجاد شود تا نمونه ای از تمدن الهی رهایی بخش از تمدن صرفاً مادی تقدیم بشریت شود.
منتقدان آثار قبلی نویسنده او را به علت تبلیغ نظام جمهوری اسلامی ایران در الجزایر مورد نكوهش قرار داده بودند. نویسنده در مقدمه این كتاب در پاسخ به آن نقدها نوشته است: «تكلیف شرعی بر ما حكم می كند كه حقایق را توضیح دهیم تا شبهه ها برطرف و توهمات مرتفع شود. یاری مظلوم واجبی شرعی است و كسی كه در مقابل ظلم و ستم ساكت بنشیند شیطانی اخرس است. بی طرفی در معركه نبرد سودی ندارد چونكه بی طرفی در چنین موقعیتی یعنی فرار از جنگ و فرار از معركه و چسبیدن به زندگی و هواهای نفسانی بر ما حرام است.»
این مطلب با استفاده از اطلاعات ارسالی رایزنی فرهنگی ایران در الجزایر تنظیم شده است.

1398/12/15
22:14:53
5.0 / 5
3595
تگهای خبر: آرامش , عكس , فرهنگ , كتاب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
کادو

كادو دونی

فروش انواع کادو

kadodooni.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كادو دونی محفوظ است